Czym jest niedokrwistość, część 1

Definicja niedokrwistości Niedokrwistość jest to sytuacja, w której występuje niższe stężenie Hb we krwi obwodowej, niż wynikałoby to z wartości referencyjnych dla grupy wiekowej i płci pacjenta. Widoczne jest obniżenie masy krwinek czerwonych w ustroju obliczanej w stosunku do masy ciała/powierzchni ciała. Najczęstszy typ niedokrwistości- niedokrwistość z niedoboru żelaza Zasoby Więcej…